หลักการฟ้องคดีทางแพ่ง

                                                  หลักฟ้องแพ่ง
1. ฟ้องต้องบรรยายถึงฐานะและอำนาจของโจทก์ตามสมควร คือ บรรยายให้ชัดเจนว่าโจทก์ฟ้องโดยอาศัยสิทธิ์อะไร ในกรณีคดีมรดกก็ต้องกล่าวว่าเป็นทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดยพินัยกรรม หรือ เป็นนิติบุคคลก็บรรยายฟ้องด้วยว่าดจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทใดจดทะเบียนหรือไม่มีวัตถุประสงค์ใดและอำนาจของกรรมการที่จะกระทำการแทนโจทก์มีเพียงใดต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อแสดงให้เห็นถึงอำนาจและความสามารถในการฟ้องคดี และมีการมอบอำนาจหรือไม่ หรือกระทำแทนสามีภรรยา หรือกระทำแทนผู้เยาว์
2 ฟ้องต้องบรรยายฐานะและหน้าที่ความรับผิดชอบของจำเลย คือ  ในคำฟ้องอาจบรรยายฟ้องให้มีข้อความเกี่ยวกับฐานะของจำเลยที่ถูกฟ้องว่าเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล หรือมีความสัมพันธ์กับคดีนั้นอย่างไร จำเลยเป็นใครมรหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไร
3 ฟ้องต้องบรรยายนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์และจำเลย
4 ฟ้องต้องบรรยายถึงการกระทำอันเป็นการโต้แย้งสิทธิ์ของโจทก์ ส่วนนี้ถือว่าเป็นสาระสำคัญหากไม่มีการโต้แย้งสิทธิ์ก็จะนำคดีมาฟ้องไม่ได้
5 ฟ้องต้องบรรยายให้ชัดเจนว่าโจทก์ได้รับความเสียหายเพียงใดคือเมื่อได้บรรยายถึงการโต้แย้งสิทธิ์ของจำเลยที่มีต่อโจทก์แล้ว ผลการโต้แย้งสิทธิ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ในลักษณะใดบ้าง
6.ฟ้องต้องบรรยายเงื่อนไขข้อตกลงตามสัญญาว่าได้มีการปฏิบัติครบตามเงื่อนไขในสัญญาครบถ้วนแล้วหรือไม่ก่อนที่จะนำคดีมาฟ้อง เช่นการบังคับจำนอง
7 คำขอท้ายฟ้อง จะเป็นเรื่องที่ขอให้ศาลบังคับให้จำเลยต้องปฎิบัติอย่างไร ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญมาก เพราะคดีบางคดีมิได้มีคำขอท้ายฟ้องให้ครบถ้วน ศาลก็ไม่อาจบังคับได้เกินคำขอสิ่งทีควรไปดูคำขอท้ายฟ้อง เช่นคดี มรดก คดีฟ้องขับไล่ คดีเกี่ยวกับการก่อสร้าง คดีขอเพิกถอนนิติกรรม ฟ้องเรื่องกู้ยืมเงิน เป็นต้น

สรุปหลักใหญ่ การฟ้องคดีแพ่ง
1 การเตรียมคดีแพ่ง
2 การร่างคำฟ้องคดีแพ่ง
3 ข้อสังเกตุเกี่ยวกับการร่างคำฟ้อง
4 การร่างคำฟ้องจะต้องพิจารณาวิธีการบังคับชำระหนี้ ซึ่งอาจแบ่งการชำระหนี้ได้ 5 วิธี
      4.1 การบังคับชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง
      4.2 การให้บุคลภายนอกชำระหนี้ มาตรา 213
      4.3 การถือเอาคำพิพากษาแทนเจตนาของลูกหนี้
      4.4 การให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
      4.5 การเรียกค่าเสียหาย

Advertisements

เกี่ยวกับ teerayaut

จงทำความดี เพื่อวันข้างหน้า..
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ความรู้เรื่องกฎหมาย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s