ความรู้เกี่ยวกับศาลอาญาระหว่างประเทศ ตอนที่ 2

ความรู้เกี่ยวกับศาลอาญาระหว่างประเทศ  

เอกสารฉบับนี้แปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษซึ่งเขียนโดยอัยการ เนรี ฆาเวียร์ โคลเมนาเรส (Neri Javier Colmenares) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การจัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศในประเทศฟิลิปปินส์ ต่อมาองค์กร FORUM- ASIA ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนสำคัญในเอเชียและเป็นองค์กรที่เป็นผู้ประสานงาน การเผยแพร่ความรู้เพื่อสนับสนุนการให้สัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมเพื่อการจัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศ

 แปลโดยคุณสันติ อิศโรวธกุล ผู้ตรวจแก้ วิชัย ศรีรัตน์

  

3.ศาลอาญาระหว่างประเทศมีความเป็นมาอย่างไร

 

กว่า 50 ปีหลังจากที่มีการพิจารณาคดี ศาลอาชญากรสงครามที่ นูเรมเบิร์ก และที่กรุงโตเกียว บรรดารัฐต่างๆ มักจะประสบความล้มเหลวในการนำตัวบุคคลที่รับผิดชอบต่อการที่ทำให้ผู้คนจำนวนนับล้านๆ คน ต้องตกเป็นเหยื่อของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติและอาชญากรรมสงคราม หลังจากที่ได้ก่อตั้งองค์การสหประชาชาติได้ไม่นาน คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Commission – ILC) ก็ได้รับอาณัติจากสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติให้ประมวลหลักการที่ใช้ในการพิจารณาคดีอาชญากรรมสงครามในคดีนูเรมเบิร์กให้เป็นระบบขึ้น ซึ่งต่อมาก็เรียกกันว่า “หลักการนูเรมเบิร์ก” (The Nuremburg Principles) เพื่อใช้สำหรับการเตรียมร่างธรรมนูญในการสถาปนาศาลอาญาระหว่างประเทศ หรือ International Criminal Court

แต่น่าเสียดายที่ความริเริ่มดังกล่าว ต้องกลายเป็นอัมพาตไปนานหลายทศวรรษ เนื่องจากรัฐต่างๆ แบ่งแยกออกเป็น 2 ค่าย จนกลายเป็นยุคสงครามเย็น จนกระทั่งเมื่อต้นคริสต์ทศวรรษที่ 1900 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้คลี่คลายความตรึงเครียด เปิดโอกาสให้สามารถก่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศชั่วคราวขึ้น เพื่อตอบโต้สถานการณ์ที่เหี้ยมโหดในรวันดา และในประเทศอดีตยูโกสลาเวีย โดยที่การตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศชั่วคราวและสถานการณ์ต่างๆ โลกที่ดีขึ้นต่างๆ เป็นปัจจัยเร่งเร้าให้รื้อฟื้นการหารือในเวทีโลกอีกวาระหนึ่ง เพื่อให้มีการจัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศที่ถาวรขึ้น

ทั้งนี้ ประเทศตรินีแดด และ โทเบโก ประเทศรัฐเล็กๆ เสนอว่าองค์การสหประชาชาติควรจะสานต่อการจัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้ความคิดริเริ่มดังกล่าวได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยตลอดช่วงปี 1995 องค์การสหประชาชาติได้เริ่มอภิปรายเกี่ยวกับการจัดทำร่างศาลอาญาระหว่างประเทศที่ได้จัดเตรียมขึ้นไว้ก่อนหน้านี้ โดยคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ

ในระหว่างช่วง 2 ปีถัดมา องค์การสหประชาชาติได้จัดการประชุมคณะกรรมาธิการเตรียมการจัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศ (Preparatory Commission หรือ Prep Coms) ถึง 6 ครั้ง เพื่อเปิดเวทีให้ตัวแทนรัฐบาลต่างๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดความเห็นอย่างรอบด้านต่อประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับกับศาลอาญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และบรรดาผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศ ต่างมีส่วนเข้าร่วมหารือและอภิปรายอย่างแข็งขันในกระบวนการเตรียมการสถาปนาศาลอาญาระหว่างประเทศ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญทั้งในด้านกฎหมายและประเด็นปัญหาทางด้านการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ กฎบัตรที่เสนอเพื่อพิจารณารับรอง การเข้ามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากองค์กรพัฒนาเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มองค์กรของสตรีก็มีส่วนอย่างมากในการสร้างความเข้าใจต่อประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กและประเด็นเกี่ยวกับเพศ (Gender Issue)

ในเดือนกรกฎาคม 1998  รัฐจำนวน 120 ประเทศก็ได้ลงคะแนนเสียงให้การสนับสนุนยกร่างฉบับสุดท้ายของ “ธรรมนูญกรุงโรม” (The Rome Statute) ที่มุ่งสถาปนาศาลอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Court – ICC) โดยมี 21 รัฐที่งดออกเสียง และมีเพียง 7 รัฐเท่านั้นที่ออกเสียงคัดค้าน อาทิ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น อินเดีย และอิสราเอล

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2000 มีรัฐจำนวน 114 ประเทศก็ได้ร่วมกันลงนามใน ธรรมนูญกรุงโรม และในจำนวนนี้มีเพียง 21 ประเทศได้ให้การสัตยาบัน คือ เบลเยี่ยม เบลิซ แคนาดา ฟิจิ ฝรั่งเศส กานาไอซ์แลนด์ อิตาลี มาลี นอร์เวย์ ซาน มาริโน เซเนกัล ตรินิแดด และโทเบโก ทาจิกิสถาน และ เวเนซุเอลา โดยที่รัฐต่างๆ ยังมีเวลาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2000 ที่จะร่วมลงนามในสนธิสัญญาฉบับนี้ โดยที่ธรรมนูญดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีก็ต่อเมื่อมีรัฐภาคีลงนามให้สัตยาบันครบอย่างน้อย 60 ประเทศ ในเอเชีย มีเพียง 5 ประเทศเท่านั้นที่ได้ลงนาม คือ ประเทศไทย บังคลาเทศ เกาหลีใต้ ทาจิกิสถาน และเคอร์กีสถาน แต่มีเพียงประเทศเดียวที่ได้ให้สัตยาบัน คือ ทาจิกิสถาน

                                              

 

Advertisements

เกี่ยวกับ teerayaut

จงทำความดี เพื่อวันข้างหน้า..
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ความรู้เรื่องกฎหมาย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s