การรับโทษทางอาญา (กฎหมายอาญา มาตรา 2)

                   บุคคลจักต้องรับโทษทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายที่ใช้ขณะนั้น (ขณะเวลาที่กระทำความผิด) ได้บัญญัติว่าเป็นความผิดทางอาญา และการลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนด แต่ต่อมาการกระทำความผิดทางอาญาลักษณะนั้น มีกฎหมายได้บัญญัติว่าไม่มีความผิดทางอาญาอีกต่อไป ก็ให้ถือว่าผู้กระทำความผิดทางอาญาบุคคลนั้น พันจากความผิด ถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลงทันที่..

                   หลักของกฎหมายมาตรานี้

                   ไม่มีความผิด และไม่มีบทลงโทษ โดยไม่มีกฎหมาย

กฎหมายขณะกระทำความผิดแตกต่างจากกับกฎหมายที่ใช้ภายหลัง (กฎหมายอาญา มาตรา 3)

                  “ถ้ากฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดแตกต่างกับกฎหมายที่ใช้ในภายหลังการกระทำความผิด ให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิดไม่ว่าทางใด” คำว่า “ไม่ว่าในทางใด” หมายถึงให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด ไม่ว่าส่วนที่เป็นคุณนั้นอยู่ในกฎหมายขณะกระทำความผิดหรือกฎหมายใหม่ (แต่กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณ ใช้เฉพาะแก่ความผิดทางอาญาเท่านั้น จะใช้บังคับแก่ความรับผิดตามสัญญาประกันอันเป็นความผิดทางแพ่งไม่ได้)

                  หลักของกฎหมายมาตรานี้

                  –   ต้องใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณบังคับแก่คดี ไม่ใช้ไม่ได้เพราะไม่ใช่เป็นเรื่องดุลพินิจ

                  –   กฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเดิม ให้ถือว่าไม่มีความผิดตามกฎหมายเดิม

                  –   กรณีกฎหมายใหม่บัญญัติแตกต่างจากกฎหมายเก่า ให้ใช้กฎหมายที่เป็นคุณไม่ว่าในทางใดกฎหมายที่เป็นคุณ เช่น กฎหมายใหม่ให้ลงโทษเบาขึ้นก็ให้ใช้กฎหมายใหม่ ,กฎหมายใหม่ให้ลงโทษหนักขึ้นก็ให้ใช้กฎหมายเดิม

                  –   ระหว่างถูกลงโทษจากการกระทำความผิด เมื่อมีกฎหมายใหม่แก้บทลงโทษให้เบาลง ต้องลงโทษตามกฎหมายใหม่ แต่ในทางกลับกันกฎหมายใหม่ได้กำหนดบทลงโทษหนักขึ้นระหว่างถูกลงโทษ ก็ให้ใช้บทลงโทษตามกฎหมายเดิมไปจนสิ้นสุดการลงโทษ

ที่มา..รศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ  และ อาจารย์วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์…

 

Advertisements

เกี่ยวกับ teerayaut

จงทำความดี เพื่อวันข้างหน้า..
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ความรู้เรื่องกฎหมาย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s