คุณสมบัติของเพื่อนแท้

          คุณสมบัติของเพื่อนแท้นั้นควรมีดังนี้   คือ

๑.   เป็นคนรักเพื่อน  เวลาเห็นเพื่อนได้ดีก็ดีใจด้วย   เวลาเห็นเพื่อนตกทุกข์ได้ยากหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็สงสารและเป็นทุกข์แทน  และพยายามหาทางช่วยเหลือทุกวิถีทางทั้งอาจยอมเสียสละให้กันได้เมื่อถึงคราวจำเป็น
๒.   ไม่เอาเปรียบคน   ไม่เห็นแก่ตัว  แต่เป็นผู้ยอมเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม
๓.   มีใจเมตตากรุณา   โอบอ้อมอารี
๔.   มีวาจาอ่อนหวานนิ่มนวล  และอ่อนน้อมกับคนทั่วไป
๕.    พูดจามีศีลมีสัตย์  คือพูดแต่ความจริงเชื่อถือได้  ไม่เหลวใหลเหลาะแหละ   และต้องรักษาคำพูด
๖.   มีความขยันหมั่นเพียรและมานะอดทน
๗.   เป็นคนรักเกียรติของตน   และทั้งเคารพในเกียรติของคนอื่น  คือรู้จักเคารพยกย่องคนที่ควรเคารพ  แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ทับถมคนที่ทำผิดหรือคนชั่ว
๘.    มีความหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์
๙.    คอยชักนำเพื่อนให้ทำและคิดแต่สิ่งที่ดี  กับคอยตักเตือนและกีดกันเพื่อนเมื่อเห็นเพื่อนทำผิดคิดไม่ดี
๑๐.  ไม่นินทาว่าร้ายคน
๑๑.   ไม่อิจฉาริษยาและผูกพยาบาทคน
๑๒.  มีความซื่อสัตย์สุจริต  และกตัญญูรู้คุณคน
๑๓.  ไม่ถือตัว  ไม่ดูถูกเหยียดหยามคนอื่นโดยเห็นคนอื่นเลวไปเสียหมด
๑๔.  เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย   คือเคยอย่างไรก็อย่างนั้น
๑๕.  มีความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่  มีกิริยาสุภาพเรียบร้อยไม่แข็งกระด้าง
๑๖.   ไม่เสียในเรื่องการเงิน   คือต้องไม่เป็นคนชอบหยิบยืมเงินคนอื่นใช้ (คือไม่เป็นหนี้สินใคร)  และขณะเดียวกันต้องรู้จักค่าของเงิน   ต้องรู้จักว่าอะไรควรใช้และอะไรไม่ควรใช้   คือไม่ใช่คนขี้เหนียว  แต่ก็ไม่ใช่คนสุรุยสุร่าย 

๑๗.  ไม่เป็นที่รังเกียจของสังคมและของคนทั้งหลาย
๑๘.  มีคนนิยมรักใคร่และเคารพนับถือ
๑๙.   เป็นคนมีศีลธรรมดี
๒๐.  ไม่เป็นคนเจ้าชู้ชนิดพร่าผู้หญิง
๒๑.  ไม่เป็นนักการพนัน
๒๒.   ไม่เป็นคนกินเหล้าเมาหยำเปครองสติไม่ได้  และกินจนติดเป็นนิสัย
๒๓.  เป็นคนมีความสามัคคีธรรม
๒๔.   เป็นคนยุติธรรมและซื่อตรง
๒๕.  เป็นคนหนักแน่นและเยือกเย็น
๒๖.  ไม่เป็นคนหูเบาเชื่อคนง่าย
๒๗.   ไม่เป็นคนโอ้อวด  ( คือไม่อวดรู้ อวดฉลาด  อวดมั่งอวดมี ฯลฯ)
๒๘.  ไม่เป็นคนปากบอนชอบยุแหย่และส่อเสียด
๒๙.  ไม่เป็นคนแกะกะเกเรมีนิสัยพาล
๓๐.   เป็นคนกล้ารับผิดชอบ  และกล้ารับผิดเมื่อตนผิด
              ทั้ง ๓๐ ข้อนี้เป็นคุณสมบัติของเพื่อนที่ดีที่ควรคบไว้เป็นเพื่อนแท้ได้  เพราะเพื่อนประเภทนี้เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนตาย  ย่อมหาได้ยาก

Advertisements

เกี่ยวกับ teerayaut

จงทำความดี เพื่อวันข้างหน้า..
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ความรู้ทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s