ขอนำข้อมูลบ้างอย่างมาแชร์กัน

                  ในระยะ 30 ปีที่ผ่านมา  คนที่มีอายุมากกว่า  40  ปี คงจะเห็นการเปลี่ยนการใช้ที่ดินของประเทศไทยไปมาก  ที่ดินที่เคยใช้เป็นทำการเกษตรก็ลดน้อยลงไป มีการบุกรุกป่าไม้ที่เอามาเป็นที่ทำกินเพิ่มขึ้น จนป่าไม้ของไทยลดน้อยลง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะภูมิอากาศไปเดิม ซึ่งก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วมในฤดูฝน  แห้งจัดในฤดูแล้ง อากาศไม่มาตามฤดูกาลที่จะเป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งพวกเราก็พอที่จะเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน.

                   ประเด็นที่จะเสนอเป็นข้อควรจะต้องพิจารณาดู คือ ประเด็นเรื่องที่ทำกินที่เคยเป็นพื้นที่ทางการเกษตรแต่เดิมที่เคยเป็นพื้นที่ปลูกข้าว ผัก พืชสวน พืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ บัดนี้ได้ถูกเปลี่ยนแปลงนำไปใช้ประโยชน์อืนไปอย่างมาก เช่น.

                   1. ที่ดินที่เคยเป็นพื้นที่ทางการเกษตรถูกแปลงไปเป็นหมู่บ้านจัดสรรหากอยู่ใกล้ในเขตเมือง เพราะ การขยายเขตเมืองทำให้มีความต้องการที่ดินใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งธุรกิจ และอื่นๆ

                   2. การนำที่ดินมาใช้เป็นสนามกอล์ฟ  ในส่วนนี้ จะเห็นได้ว่า การก่อสร้างสนามกอล์ฟจะต้องใช้ที่ดินจำนวนมาก แม้ที่ดินนั้นจะมีลำคลอง หรือลำรางตามธรรมชาติไหลผ่านก็ตาม ก็จะถมหรือเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพไป ไม่ให้น้ำไหลผ่านสนามกอล์ฟ แม้ภายในสนามกอล์ฟจะขุดสระน้ำขนาดใหญ่ก็ตาม แต่แหล่งน้ำนั้นก็เอาไว้ใช้ในกิจการของสนามกอล์ฟเท่านั้น ไม่ได้แบ่งปันให้พื้นที่เกษตร หรือแหล่งที่อยู่อาศัยรอบข้างแต่อย่างใด

                   3. เมื่อประชากรประเทศไทยเพิ่มจำนวนมาก  จำเป็นจะต้องหาทางสร้างแหล่งงานรองรับเพื่อเลี้ยงชีพ  รัฐบาลทุกยุดสมัยจากอดีตที่ผ่านมา ก็จะมีนโนบายส่งเสริมการลงทุนให้มีการตั้งโรงงานผลิตสินค้า เพื่อสนองความต้องการการบริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรหรือสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช่ทรัพยากรภายในประเทศหรือถูกนำเข้ามา เมื่อการส่งเสริมการลงทุนเพื่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมาก  จำเป็นต้องหาที่ดินเพื่อตั้งโรงงาน  ที่ดินทางเกษตรก็คือเป้าหมายหนึ่งที่ต้องหาเอามาเปลี่ยนแปลงเป็นเขตอุตสาหกรรม 

                   4. เมื่อผู้คนอพยพเข้ามาหาทำในเขตอุตสาหกรรมแล้ว บางส่วนอพยพครอบครัว หรือ มีการสร้างครอบครัวใหม่ ในแหล่งงานใกล้เขตอุตสาหกรรม  ก็ทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นในเขตอุตสาหกรรม สิ่งที่จำเป็นตามมา คือ ระบบสาธารณูปโภค ไม่ว่า ถนน ไฟฟ้า ประปา ระบบการสื่อสาร  โรงเรียน  มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สนามกีฬา  สวนสาธารณะ หรือ ย่านธุรกิจ  เป็นต้น จำเป็นต้องหาที่ดินใกล้แหล่งทำมากิน ก็จะมุ่งไปเอาพื้นที่ทางการเกษตรใกล้เคียงเขตอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างเป็นหลัก

                   5. เมื่อพื้นที่ทางการเกษตรหายไปจากนำมาใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนอกจากทางการเกษตรแล้ว ก็มีประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่มีที่ทำกิน ไม่มีความรู้ (บางครั้งนายทุนก็จ้างชาวบ้านบุกรุกทำลายป่าไม้แทนตน) ก็บุกป่าไม้ทำลายป่า เพื่อเอาที่ดินมาใช้เป็นพื้นที่ทางการเกษตร   ซึ่งเมื่อก่อนการบุกรุกป่าไม้เพื่อนำมาปลูกพืชไร่  แต่ในปัจจุบันกลับนำมาปลูกต้นยาง ต้นปาล์ม (จะนำมาเป็นพืชพลังงานทดแทน) หรือ สร้างเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศ ซึ่งมองว่าพืชทั้งสองชนิดที่ยกตัวอย่างมา หรือสถานตากอากาศ หวังว่าจะมีผลตอบแทนดีในระยะยาว จนทำให้ป่าไม้ประเทศไทยลดน้อยลงจำนวนมาก

                  6. ชาวนาที่เป็นเจ้าของนา เลิกปลูกข้าว หันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทน เช่น ปลูกต้นยาง ต้นปาล์ม ต้นยูคาลิปตัล เอาที่นาไปทำทุ่งเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่พืชที่ใช้เป็นอาหาร ด้วยเหตุการบำรุงรักษาง่ายกว่า ค่าตอบแทนสูงในระยะยาว

                   จะเห็นได้ว่า ความต้องการที่ดินเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ  ทำให้เห็นข้อกังวลที่จะเกิดกับภาวการณ์ใช้ที่ดินทางการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่นาไปเป็นที่อยู่อาศัย เขตอุตสาหกรรม  เขตก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค อีกปัญหาหนึ่ง แม้ที่ดินที่นายังคงใช้เป็นพื้นที่ทางการเกษตรก็ตาม เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนจากการทำนามาปลูกต้นยาง ต้นปาล์ม หรือ พืชสวนผลไม้ ด้วยเหตุหวังพืชเหล่านั้นจะทำให้เกษตรกรหลุดพันจากหนี้สินที่ก่อขึ้น

                   ปัญหาที่ได้ยกตัวอย่างมา พร้อมความเห็น  ดูเหมือนว่าในไม่ช้าไม่นาน ข้าวที่เป็นพืชหลักของไทย พื้นที่ปลูกก็จะลดจำนวนลงไป แม้เกษตรกรจะมีรายได้จากการกีดยาง ตัดปาล์ม เก็บผลไม้ขาย แล้วมีรายได้จำนวนมากก็ตาม  ทุกคนต้องกินข้าว ผักต่างๆ  อยู่ทุกวัน  เลยต้องซื้อสินค้าประเภทอาหารในราคาแพง สุดท้ายประเทศไทยคงจะต้องนำเข้าอาหารในไม่ช้า….

                                                                                 ข้าพเจ้าเขียนเอง…..

                                                                                    11/11/11

Advertisements

เกี่ยวกับ teerayaut

จงทำความดี เพื่อวันข้างหน้า..
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ความรู้ทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s