กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์

การคิดเชิงวิทยาศาสตร์วางฐานอยู่บนความเชื่อในความฉลาดของธรรมชาติที่มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัวว่าภายใต้เงื่อนไขเดียวกันผลจะเกิดขึ้นในแบบเดียวกัน ด้วยผลของความเชื่อที่ว่านี้ นักวิทยาศาสตร์จึงดำเนินการสู่เป้าประสงค์ต่อไปนี้

1. การเฝ้าสังเกต

สภาพเงื่อนไขอะไรที่จะกระทบต่อปรากฏการณ์ที่เรากำลังทำการสังเกตอยู่ในการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ต่างๆ นักวิทยาศาสตร์จะเสาะหาที่จะระบุว่าอะไรคือปัจจัยที่กระทบต่อสิ่งที่เขากำลังศึกษา

2. การออกแบบการทดลอง

เป็นการควบคุมเพื่อดูถึงปัจจัยสำคัญที่จะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงอันเป็นสาเหตุทำให้เกิดอีกปรากฏการณ์หนึ่ง และปัจจัยอะไรที่ไม่ใช่

3.การวัดที่แน่นอน

เป็นการวัดในเชิงปริมาณของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่สำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้น

4.เสาะหาการสร้างกฎทางกายภาพ

สามารถที่จะตีความความสัมพันธ์ที่ได้จากการทดลองที่แน่ชัดออกมาเป็นกฎในทางวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่ เช่น กฏแห่งแรงโน้นถ่วง

5. การศึกษาถึงปรากฏการณ์ที่คล้ายคลึงหรือเชื่อมโยงกัน

เมื่อพิจารณาถึงปรากฏการณ์ที่คล้ายคลึงหรือเชื่อมโยงว่าสามารถสรุปรวมให้รวมอยู่ในกลุ่มหรือกฎเดียวกันได้หรือไม่

6.การก่อรูปสมมติฐานทั่วไปหรือทฤษฎีกายภาพ ( Hypothheses  and Physical Theories)

เป็นการกำหนดสรุปรวมออกมาเป็นทฤษฎี ดังจะเห็นได้จากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ต่างๆที่มีการกำหนดขึ้นจากการทดลองและทดสอบ

7.การทดสอบ การดัดแปลงและการกลั่นกรองข้อสมมติฐาน

การทดสอบ การดัดแปลงการกลั่นกรองดำเนินการด้วยการศึกษาอย่างครอบคลุม รวมทั้งการทดลองขยายผลสู่ปรากฏการณ์อื่นๆ ซึ่งก็จะช่วยให้เกิดการคาดการณ์ ใหม่ๆได้

8.นักวิทยาศาสตร์เสาะหาการกำหนดกฎทั่วไป รวมทั้งทฤษฎีที่ครอบคลุม

กฎทั่วไปและทฤษฎีที่ครอบคลุมเป็นการนำไปใช้ประยุกต์ที่กว้างขวางในการคาดการณ์และอธิบายปรากฏการณ์อื่นๆที่ตามมา อาทิ เราใช้กฎของแรงโน้นถ่วงในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆได้อีกมากที่เชื่อมโยงกัน

ที่มาจากหนังสือ Thinking School สอนให้คิด

บรรจง อมรชีวิน

Advertisements

เกี่ยวกับ teerayaut

จงทำความดี เพื่อวันข้างหน้า..
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ความรู้ทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์

  1. Pingback: การคิดทางวิทยาศาสตร์ (Scientific thinking) | เรียนเคมีกับครูเอ๊ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s