การคุ้มครองผู้บริโภคของไทย

            ในปัจจุบันรัฐบาลได้ตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค  มิให้ถูกผู้ประกอบการเอาเปรียบในด้านราคาและคุณภาพของสินค้า  ได้แก่ “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค”  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

            ด้านการโฆษณา  ห้ามมิให้มีการโฆษณาสินค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค  เช่น  บรรยายคุณภาพเกินจริง  แจ้งข้อความที่เป็นเท็จ  หรือโฆษณาสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น

            ด้านฉากสินค้า  กำหนดให้ฉลากแจ้งข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง  โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เช่นบุหรี่  เครื่องดื่มบำรุงกำลัง  ฯลฯ  ต้องบอกให้ผู้บริโภคทราบถึงโทษที่ได้รับด้วย

            การห้ามจำหน่ายสินค้าที่เป็นอันตราย  ได้แก่  พลุ  ดอกไม้ไฟ  ประทัด  ของเล่น  อาวุธเป็นที่เลียนแบบของจริง  เป็นต้น

สาเหตุที่รัฐบาลให้การคุ้มครองผู้บริโภค

            1  ปัญหาการผูกขาดการผลิตสินค้า  มีสินค้าบางชนิดมีผู้ผลิตน้อยราย  ทำให้เกิดการผูกขาดเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค  โดยกำหนดราคาจำหน่ายสูงเกินจริง  ค้ากำไรเกินควร

            2 ปัญหาข้อจำกัดในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ผู้บริโภคมักเสียเปรียบผู้ผลิต  เนื่องจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบการที่ผ่านสื่อสารมวลชนต่าง ๆ  ทำให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารเฉพาะในด้านดี  โดยไม่สามารถตรวจสอบราคาสินค้าที่ยุติธรรมและคุณภาพที่เป็นจริงได้

ที่มา….. ตำราเรียนวิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.3

โดย…… อ. วิทยา ปานะบุตร

Advertisements

เกี่ยวกับ teerayaut

จงทำความดี เพื่อวันข้างหน้า..
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ความรู้ทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s