การคุ้มครองผู้บริโภคของไทย

            ในปัจจุบันรัฐบาลได้ตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค  มิให้ถูกผู้ประกอบการเอาเปรียบในด้านราคาและคุณภาพของสินค้า  ได้แก่ “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค”  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

            ด้านการโฆษณา  ห้ามมิให้มีการโฆษณาสินค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค  เช่น  บรรยายคุณภาพเกินจริง  แจ้งข้อความที่เป็นเท็จ  หรือโฆษณาสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น

            ด้านฉากสินค้า  กำหนดให้ฉลากแจ้งข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง  โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เช่นบุหรี่  เครื่องดื่มบำรุงกำลัง  ฯลฯ  ต้องบอกให้ผู้บริโภคทราบถึงโทษที่ได้รับด้วย

            การห้ามจำหน่ายสินค้าที่เป็นอันตราย  ได้แก่  พลุ  ดอกไม้ไฟ  ประทัด  ของเล่น  อาวุธเป็นที่เลียนแบบของจริง  เป็นต้น

สาเหตุที่รัฐบาลให้การคุ้มครองผู้บริโภค

            1  ปัญหาการผูกขาดการผลิตสินค้า  มีสินค้าบางชนิดมีผู้ผลิตน้อยราย  ทำให้เกิดการผูกขาดเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค  โดยกำหนดราคาจำหน่ายสูงเกินจริง  ค้ากำไรเกินควร

            2 ปัญหาข้อจำกัดในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ผู้บริโภคมักเสียเปรียบผู้ผลิต  เนื่องจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบการที่ผ่านสื่อสารมวลชนต่าง ๆ  ทำให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารเฉพาะในด้านดี  โดยไม่สามารถตรวจสอบราคาสินค้าที่ยุติธรรมและคุณภาพที่เป็นจริงได้

ที่มา….. ตำราเรียนวิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.3

โดย…… อ. วิทยา ปานะบุตร

เกี่ยวกับ teerayaut

จงทำความดี เพื่อวันข้างหน้า..
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ความรู้ทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s