เรือหลวงนราธิวาส

image
ความเป็นมา
เรือหลวงนราธิวาส เป็นเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ซึ่งกองทัพเรือ สั่งต่อจากสาธารณรัฐ ประชาชนจีน โดยว่าจ้าง บริษัท ไชน่าชิป บิวดิ้ง เทรดดิ้ง จำกัด สร้างโดยวิธีพิเศษในลักษณะรัฐบาล ต่อรัฐบาล ผูกพันงบประมาณข้ามปี ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ ถึง ๒๕๔๙ เพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจ ในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมไปถึงการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย การปราบปราม การกระทำผิดทางทะเลตามที่กฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารเรือ ซึ่งรวมถึงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวที่ผ่านมา กองทัพเรือได้จัดเรือ และอากาศยานปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาที่มักพบคือ เมื่อต้องปฏิบัติการบริเวณไกลฝั่ง ความจำเป็นต้องใช้ เรือขนาดใหญ่ที่มีความคงทนทะเลสูง ซึ่งปกติจะใช้เรือฟริเกตเป็นหลัก แต่เนื่องจากเรือฟริเกตเป็นเรือ ที่ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการรบโดยตรง จึงมียุทโธปกรณ์และกำลังพลจำนวนมาก ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองสูงทั้งการใช้งานและการบำรุงรักษา กองทัพเรือจึงได้ดำเนินการจัดหาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง จำนวน ๒ ลำ ซึ่งเป็นเรือที่มีขนาดใกล้เคียงกับเรือฟริเกตเข้าปฏิบัติงานแทน

เรือตรวจการณ์ไกลฝั่งทั้ง ๒ ลำ ได้รับพระราชทานชื่อจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า เรือหลวงปัตตานี และ เรือหลวงนราธิวาส สำหรับเรือหลวงนราธิวาส เดินทางมาถึงประเทศไทยเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

เกี่ยวกับ teerayaut

จงทำความดี เพื่อวันข้างหน้า..
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ความรู้ทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s