ภูเขา

ข้อมูลพื้นฐาน

ω ภูเขาคือ พื้นผิวโลกที่พุ่งขึ้นเบื้องบน โดยมีความสูงอย่างน้อย ตั้งแต่ 600 เมตร ขึ้นไป

§  เทือกเขาสำคัญส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อแผ่นทวีปสองแผ่นดันเข้าหากัน ภูเขาส่วนใหญ่เกิดขึ้นด้วยวิธีนี้

+  กระบวนการเกิดภูเขาเรียกโดยรวมว่า “โอโรเจเนซิส” มาจากคำว่า “โอโร” ซึ่งมีความหมายถุง ภูเขา และคำว่า “เจเนซิส” หมายถึง กำเนิดขึ้น  ภูเขาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ สลับซับซ้อน ผุดจากรอยเลื่อน และภูเขาไฟ

Œ การกัดกร่อนและการกัดเซาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากธารน้ำแข็ง ทำให้เทือกเขาพังทลายลงที่ละเล็กที่ละน้อยและเกิดเป็นยอดเขาแต่ละลูก

ภูเขาแต่ละลูกที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาใดเทือกเขาหนึ่ง จะเป็นที่รู้จักในชื่อว่า “โมนาร์ก”

 

ที่มา…หนังสือ “จักรวาล และ โลกของเรา “ สำนักพิมพ์ รีเดอร์ส์ไดเจสท์

1218945809zpCzcHM

โฆษณา

เกี่ยวกับ teerayaut

จงทำความดี เพื่อวันข้างหน้า..
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ความรู้ทั่วไป คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s