โรคกรดไหลย้อน

image

โรคกรดไหลย้อน คือโรคที่เกิดจากความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการมีของเหลวอะไรก็ได้ที่อยู่ในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาสู่หลอดอาหาร ส่วนใหญ่เป็นกรด 80-90% จึงเรียกว่า “โรคกรดไหลย้อน” ทั้งนี้อาจจะมีหรือไม่มีร่อยรอยของการอักเสบของหลอดอาหารก็ได้

เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากขึ้นในภูมิภาคเอเซีย รวมทั้งประเทศไทย ประมาณร้อยละ 10-15 ของผู้ป่วยที่มาด้วยอาการจุเสียดแน่นท้อง (Dyspepsia) แม้ในปัจจุบันจะมียาที่ให้ผลในการรักษาค่อนข้างดี แต่ลักษณะโรคมักเรื้อรังและเป็นๆหายๆ นอกจากนี้ในผู้ป่วยที่เป็นนานนับสิบปี บางรายอาจนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารส่วนปลายได้อีกด้วย

สาเหตุของโรค

พบว่าโดยปกติร่างกายจะมีกลไกป้องกันไม่ให้อาหารและกรดในกระเพาะไหลย้อนกลับขึ้นสู่ไปบริเวณหลอดอาหาร กลไกหนึ่งที่สำคัญคือการทำงานของกล้ามเนื้อหูรูดที่บริเวณส่วนต่อระหว่างกระเพาะอาหารและหลอดอาหาร (Lower esophageal sphincter) ซึ่งจะทำหน้าที่คล้ายประตูป้องกันไม่ให้อาหาร และกรดหรือต่างในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับเข้าไปในหลอดอาหารได้โดยง่าย ทำให้มีอาการและภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมา

อาการของโรค

อาการแสบยอดอก (Heartburn) ขย้อนหรือสำรอก (Regurgltation) รู้สึกเปรี้ยว(กรด) หรือขม(ต่างๆ) ในปาก หรือบริเวณช่องคอด้านหลัง มักมีอาการเรอ,จุก,เสียด,แน่น มักมีอาการเจ็บบริเวณอก มักตื่นในเวลากลางคืนและรู้สึกเปรี้ยวหรือขมในปาก ส่วนอาการต่างๆ ต่อไปนี้เป็นอาการที่อาจเป็นผลมาจาก โรคกรดไหลย้อน ได้แก่อาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอเรื้อรัง โดยเฉพาะต้องตื่นมาไอตอนกลางคืน อาการทางระบบระบบ หู คอ จมูก เช่น มีเสียงแหบหรือเจ็บคอในตอนเช้า มีกลิ่นปาก เป็นต้น

การวินิจฉัยโรคกรดไหลย้อน ทำอย่างไร?.

หลังจากแพทย์ชักประวัติ และตรวจร่างกายแล้ว พบว่า หากมีข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนเป็นอาการเตือนหรือสัญญาณอันตราย เช่น กลิ่นปาก กลืนเจ็บอาเจียนบ่อยๆ อาเจียนเป็นเลือด หรืออาการซีด น้ำหนักลด ผู้ป่วยควรให้แพทย์สืบค้นเพิ่มเติมทันที่ ด้วยการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น เพราะอาจมีเนื้องอกหรือมะเร็งหลอดอาหารหรือกระเพาะซ่อนอยู่ ถ้าไม่มีภาวะดังกล่าวแพทย์จะให้ยาในกลุ่ม Proton Pump Inhibitor ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในการสร้างกรดในกระเพาะอาหารโดยตรง ทำให้ลดปริมาณกรดที่จะไหลย้อนกลับเข้าสู่หลอดอาหาร

การปฏิบัติตัวหลังตรวจพบ

การปฏิบัติตัวหลังตรวจพบว่าเป็นโรคกรดไหลย้อน แพทย์จะแนะนำวิธีปฏิบัติตัว ปรับเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตบางอย่าง ซึ่งอาจจะช่วยให้บรรเทาอาการของโรคกรดไหลย้อนได้ ดังนี้ ลดการรับประทาน หรือหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารอย่างน้อยภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมงก่อนนอน ควบคุมน้ำหนัก โดยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สวมเสื้อผ้าที่พอดีตัว อย่าใส่เสื้อผ้าที่คับหรือแน่นเกินไป นอนโดยให้หัวเตียงอยู่สูง ซึ่งอาจปรับให้หัวเตียวเอียงสูงจากแนวราย 6-8 นิ้ว (แต่อย่าใข้หมอนหนุนให้ศรีษะอยู่สูง) แพทย์จะตรวจติดตามอาการของผู้ป่วย ภายในระยะเวลาประมาณ 4-12 สัปดาห์ ถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็จำเป็นต้องตรวจโดยวิธีส่องกล้องเข้าไปในหลอดอาหาร เพื่อดูว่าภาวะแทรกซ้อน หรือโรคอื่นหรือไม่ จากนั้นแพทย์จะทำการตรวจกรดไหลย้อนด้วยเครื่องมือพิเศษที่สามารถตรวจว่ามีกรดไหลย้อนที่หลอดอาหารกี่เปอร์เซ็นต์ใน 24 ชั่วโมง เรียกว่า Ambulatory 24hr pH monitoring หลังจากนั้นแพทย์จะนำเอาข้อมูลมาประมวลในคอมพิวเตอร์ ได้เป็นกราฟออกมาก็จะสามารถวินิจฉัยภาวะกรดไหลย้อนได้ 100%

โรคกรดไหลย้อน จำเป็นต้องได้การผ่าตัดหรือไม่?.

ข้อบ่งชี้ในการพิจารณารักษาด้วยการผ่าตัด คือ ผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาได้ผลดี แต่ไม่ต้องต้องการกินยาอีกต่อไปอีกและต้องการผ่าตัด ผู้ป่วยที่ไม่สามารถกินยาได้อย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลานานๆ ผู้ป่วยอายุน้อยตรวจพบหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างทำหน้าที่บกพร่องมากพบว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากภาวะกรดไหลย้อน เช่น หลอดอาหารอักเสบรุนแรง หลอดอาหารตีบตัน เกิดการเปลี่ยนแปลงของเชลล์ที่หลอดอาหารส่วนปลาย เรียกว่า Barrett’s esophagus ซึ่งจะมีการดำเนินต่อไปเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ในอนาคต

การผ่าตัดรักษาโรคกรดไหลย้อนในปัจจุบันสามารถทำได้โดยใช้กล้องผ่าตัด ไม่ต้องผ่าตัดเป็นแผลใหญ่เหมือนในอดีต ทำให้การฟื้นตัวได้เร็ว อยู่โรงพยาบาลประมาณ 1-2 วัน วิธีผ่าตัดโดยจะนำกระเพาะส่วนบนมาหุ้มรอบหูรูดหลอดอาหารส่วนปลาย ทำให้หูรูดกระชับขึ้นและเพิ่มความยาวของหูรูดในช่องท้อง ทำให้สามารถป้องกันการไหลย้อนของอาหารและกรดในกระเพาะอาหารได้

ที่มา..โรงพยบาลวิภาราม..

โฆษณา

เกี่ยวกับ teerayaut

จงทำความดี เพื่อวันข้างหน้า..
ข้อความนี้ถูกเขียนใน สุขภาพและความสุขสมบูรณ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s